StOPNL

Belangenbehartiging voor onafhankelijke televisieproducenten in Nederland. StOPNL houdt zich onder andere bezig met de inning, het beheer en de repartitie van gelden en het beheer van rechten op filmwerken die worden aangeboden aan het Nederlandse publiek.

Ga naar de website van StOPNL