ACT

Dit is een spreekbuis van acteurs. ACT is geen vakbond. ACT wil alle theater-, film- en televisieacteurs in Nederland verenigen en ervoor zorgen dat klachten en complimenten bij de juiste instanties terecht komen. Wij zien deze instanties als medespelers, niet als tegenstanders. Denk hierbij aan castingbureaus, agentschappen en productiemaatschappijen. ACT wil dat er zowel vakinhoudelijke als arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen komen. Kortom, ACT werkt aan vakverbetering.

Ga naar de website van ACT