CultuurNoabers

CultuurNoabers – Platform voor onze passie

 Jij bent een CultuurNoaber als je een amateurgroep of individu bent binnen de cultuursector in de gemeente Enschede. Denk aan: (leden van) koren, orkesten, dansgroepen, toneelgroepen, musicalgroepen, beeldende kunstgroepen, circusgroepen etc. maar ook de individuele cultuurkunstbeoefenaar. Als CultuurNoaber beoefen je jouw passie dus onbetaald, of in ieder geval zonder winstoogmerk.

Door en voor elkaar

CultuurNoabers helpen elkaar. Spullen van elkaar lenen (of huren), kennis met elkaar delen. Van elkaar leren, samen optreden. Dit platform is ontstaan nadat, na een nieuw subsidiebeleid, de koepels verdwenen. Door nu een platform te creëren voor de hele amateurkunst uit Enschede hopen we op meer samenhang en natuurlijk meer samenwerking. Door en voor elkaar.

CultuurNoabersCafé

De werkgroep van CultuurNoabers organiseert 2x per jaar een CultuurNoabersCafé waarin een thema centraal staat. Er is dan vaak een spreker + er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Ook kan een CultuurNoaber financiële-, informatieve- of concrete hulp vragen voor een bestuurlijke kwestie, een optreden, talentontwikkeling of aanschaf/huur van spullen. Er is een klein budget + een groot netwerk om informatie uit te putten.

Sluit je aan

Elke amateurkunstenaar uit gemeente Enschede kan zich aansluiten bij CultuurNoabers. Stuur een mailtje naar hallo@cultuurnoabers.nl.

Meer informatie over CultuurNoabers vind je op www.cultuurnoabers.nl en op de CultuurNoabers Facebookpagina