Kunsten ’92

Kunsten ’92 versterkt met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland.

Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor de hele culturele en creatieve sector, met meer dan 400 leden uit alle disciplines, van de kunsten tot nieuwe media, design, musea en monumenten, en van makers tot organisaties. Met een gezamenlijke stem versterken we het maatschappelijke en politieke klimaat voor cultuur in Nederland.
“Wij doen dat in deze crisistijd heel concreet door in nauw contact met alle sectoren en met de politiek de gevolgen van COVID-19 zo goed mogelijk in beeld te brengen, te zoeken naar werkbare oplossingen èn te lobbyen voor steunpakketten en maatwerk in regelgeving. Kunsten ’92 heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een niet te missen gesprekspartner van politici, overheden, raden, fondsen en opiniemakers. Beleid en besluitvorming worden op de voet gevolgd en hiaten en problemen aan de orde gesteld. Waar mogelijk dragen we constructieve oplossingen namens de sector aan, bijvoorbeeld ter voorbereiding van debatten in de Tweede Kamer.
En met onze activiteiten rondom verkiezingen proberen wij agendabepalend te zijn. Daarbij werken we intensief samen met onze leden, brancheorganisaties, sectorinstituten – en indien nodig – onderzoekbureaus. Dit heeft ons een wijdvertakt netwerk opgeleverd in de sector maar ook in de bestuurlijke wereld. Wij proberen de stem van de leden zo goed mogelijk door te laten klinken in alles wat we doen. Kunsten ’92 heeft een breed bestuur, waarvan de leden werkzaam zijn in uiteenlopende disciplines.”

Wat doen ze?
Ze houden zich bijvoorbeeld bezig met de volgende projecten: Taskforce culturele en creatieve sector, de New Creative Deal   en  via de Fair Practice Code

Voor wie?
Instellingen en organisaties die werkzaam zijn binnen de kunst, cultuur en erfgoed, en de creatieve industrie, inclusief media kunnen stemgerechtigd lid worden. Denk aan instellingen, ensembles, schouwburgen, maar ook kunstenaarsinitiatieven, stichtingen en beroepsverenigingen.

Publiek, werkenden in de culturele of aanverwante sectoren, makers en zzp’ers die zich bij ons willen aansluiten kunnen Vriend worden.

Meer informatie via de website kunsten92.nl