Kunstenbond

Zij werken aan een sterke positie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Het is een vereniging van en voor leden. Binnen de Kunstenbond zijn leden actief in vakgroepen.

Kunstenbond verenigt alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Samen sterk staan, een einde aan structurele onderbetaling en een veilige werkvloer zijn voor alle werkenden van groot belang.

Daarnaast kent elk vakgebied eigen problemen. In een vakgroep verenigen leden zich op basis van de (sub)sector waarin zij werkzaam zijn. Op die manier staan we altijd dichtbij de issues in de beroepspraktijk die per (sub)sector gelden. Elke vakgroep heeft een eigen belangenbehartiger die zich hard maakt voor de belangen van die vakgroep. Daarnaast organiseren vakgroepen activiteiten voor hun eigen achterban. De verschillende vakgroepen zijn: Beeldend, DAMD (Dutch innovation and motion design), kunsteducatie, Theater en Dans, Muziek.

Ga naar de website van Kunstenbond