Samen1Stem

Dit is de belangenvereniging voor iedereen die freelance werkzaam is in de nasychronisatie, de zakelijke markt en andere vormen van stemwerk, in alle disciplines; stemacteurs, voice-overs, vertalers, regisseurs en technici. Samen1Stem is GEEN vakbond. Zij onderhandelen niet over tarieven en hebben geen juridische afdeling. Ze behartigen geen individuele belangen. Wel geven zij adviezen over een groot aantal onderwerpen.

Ga naar de website van Samen1Stem