Categorie Belangenorganisaties

 • Kunstenbond

  Zij werken aan een sterke positie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Het is een vereniging van en voor leden. Binnen de Kunstenbond zijn leden actief in vakgroepen.

  Kunstenbond verenigt alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Samen sterk staan, een einde aan structurele onderbetaling en een veilige werkvloer zijn voor alle werkenden van groot belang.

  Daarnaast kent elk vakgebied eigen problemen. In een vakgroep verenigen leden zich op basis van de (sub)sector waarin zij werkzaam zijn. Op die manier staan we altijd dichtbij de issues in de beroepspraktijk die per (sub)sector gelden. Elke vakgroep heeft een eigen belangenbehartiger die zich hard maakt voor de belangen van die vakgroep. Daarnaast organiseren vakgroepen activiteiten voor hun eigen achterban. De verschillende vakgroepen zijn: Beeldend, DAMD (Dutch innovation and motion design), kunsteducatie, Theater en Dans, Muziek.

  Ga naar de website van Kunstenbond

 • Auteursbond

  Zij vertegenwoordigt schrijvers en vertalers in besprekingen met uitgevers, producenten, omroepen, en andere exploitanten van geschreven en te verfilmen werk. Samen met hun partners zetten ze zich in voor goede contractvoorwaarden en eerlijke auteursrechtelijke vergoedingen. Zij onderhouden contact met politieke, sociale, culturele en economische organisaties en brengen advies uit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Zij komen op voor een gezonde inkomenspositie van schrijvers en vertalers, bieden zakelijke ondersteuning en geven individueel (contract)advies. Daarnaast organiseren zij symposia, workshops en masterclasses.

  Ga naar de website van de Auteursbond

 • Cultuur in Enschede

  De website van Cultuur in Enschede richt zich wat meer op het amateurveld in Enschede maar ook voor het professionele middenveld is het een goede bron van informatie. Ik kan je van harte aanbevelen om eens uitgebreid door deze website te scrollen en je aan te melden voor de nieuwsbrief. Jacintha Blom is de Cultuurcoach , mocht je specifieke vragen hebben over (samenwerkingen met) het amateurveld of het sociale domein dan kun je contact met haar opnemen.

  Ga naar de website van Cultuur in Enschede