Categorie Subsidies

 • Fonds voor Cultuurparticipatie

  Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur.

  Ben je cultuurmaker en geïnteresseerd in het toegankelijk maken van cultuur voor iedereen? Dan is er wellicht een subsidie bij dit Fonds waarbij je jouw project kunt ontwikkelen en uitvoeren.

  Toegankelijkheid is van maatschappelijke waarde én is bovendien sleutel tot vernieuwing van het culturele landschap. Door ons te richten op cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs, bevorderen we cultuur die uitnodigend en laagdrempelig is. Culturele projecten voor leerlingen, als deel van het lesprogramma, vallen onder cultuureducatie. Cultuurparticipatie is meedoen aan cultuur in je vrije tijd, niet als publiek, maar als cultuurmaker. Zo loopt er op dit moment het traject: Samen Cultuurmaken 2022-2024 dit een een subsidieregeling waar het sociaal en het cultureel domein samenwerken aan cultuur voor iedereen. Deze regeling bestaat uit 3 verschillende sporen: Try out, Ontwikkeltraject, Meerjarentraject of Open oproep.

  Op hun website vindt je verschillende subsidiemogelijkheden en je vindt er ook een subsidiewijzer die je kunt invullen om te zien welke subsidie er mogelijk is voor jouw project.

  Meer info via de website cultuurparticipatie.nl

   

 • Cultuurloket DigitALL

  Cultuurloket DigitALL ondersteunt theaters, muziekpodia, musea, filmtheaters, festivals en producenten van professionele podiumkunsten, verspreid over het hele land. Zij geven voorrang aan projecten waarbij culturele instellingen samenwerken. Doel is om juist ook kleinere instellingen te ondersteunen. Daarom kunnen instellingen met structurele Rijkssubsidie alleen deelnemen, wanneer zij samenwerken met instellingen die geen structurele exploitatiesubsidie van ministerie of Rijkscultuurfonds ontvangen.

  Cultuurloket DigitALL is een loket voor culturele instellingen die hun publieksaanbod of contact met het publiek willen versterken door inzet van digitale technologie. Om het publiek een geweldige ervaring te bieden, om nieuw en meer divers publiek te kunnen bereiken en om het contact met het publiek te versterken. Zij doen dit door het verstrekken van donaties, maar ook door kennisdeling.

  Meer informatie vind je op hun website

 • Cross-TIC

  In Cross-TIC worden kunstenaars en cultuurmakers die in Twente (willen) wonen en werken geselecteerd voor verschillende crossmediale ontwikkelingstrajecten. Zij kunnen deelnemen aan onderzoeken, producties, intensieve ontwikkeltrajecten en collectieve activiteiten.

  De kunstprojecten vinden plaats op verschillende locaties in heel Twente: bij de podia, in filmhuizen, bibliotheken, kulturhuzen, op festivals, in musea en in de openbare ruimte. Het project heeft als doel om de ‘makers van de toekomst’ te ondersteunen en te begeleiden en Twente aantrekkelijker te maken voor zowel nieuwe makers als hun publiek.

  Ga naar de website van Cross-tic

 • Subsidies Culturele activiteiten

  Je kunt subsidie aanvragen als je eenmalig een culturele activiteit organiseert die vernieuwend en onderscheidend is. Een aanvraag voor subsidie moet minimaal 8 weken voor de start van de activiteit indiend worden. Wij behandelen subsidieaanvragen naar volgorde van binnenkomst. We hebben namelijk een beperkt subsidiebudget. Als u plannen heeft dien de aanvraag dan snel en goed uitgewerkt in. Op basis van uw aanvraag gaan we met u in gesprek. Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen, tot het subsidieplafond is bereikt. De regeling bestaat uit verschillende hoofdstukken.

  Doel: stimuleren van vernieuwende culturele initiatieven met een laagdrempelig publieksbereik door (semi-) professionele culturele organisaties.

  Bijvoorbeeld: Samenwerkingsproject met andere culturele organisatie, ontwikkeling culturele ondernemersvaardigheden, samenwerkingsproject met amateurkunsten-organisatie. Maximaal aan te vragen bedrag: €10.000 per project

  NIEUWE CULTURELE INITIATIEVEN
  Doel: culturele activiteiten mogelijk maken die door hun aard, karakter of organisatie niet vallen binnen de andere hoofdstukken.
  Bijvoorbeeld: Mural/street art route/ Literair festival/ Muziek safari
  Maximaal aan te vragen bedrag: €12.500 per project/activiteit

  BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING
  Doel: het mogelijk maken van presentaties en performances door Enschedese beeldende kunstenaars, kunstinstellingen en kunstenaars- initiatieven en daarmee het ondersteunen van netwerk, talentontwikkeling en het bevorderen van ondernemerschap.
  Bijvoorbeeld: Spoken art route, promotie van activiteiten, opzetten van website/platform, Kunstexpositie
  Maximaal aan te vragen bedrag: €10.000 per activiteit

  ENSCHEDESE STUDENTENSTAD
  Doel: Enschede als aantrekkelijke studentenstad op de kaart zetten. Bijvoorbeeld met activiteiten op het snijvlak van cultuur, spel, wetenschap en podiumkunsten.
  Bijvoorbeeld: Studentenfestival, kunstroute door studenten
  Maximaal aan te vragen bedrag: € 3.000 per activiteit

  Website gemeente