CultuurEducatie Enschede

Binnen Cultuureducatie Enschede werken het primair onderwijs, culturele instellingen en de gemeente Enschede sinds 2013 structureel samen om alle kinderen van alle Enschedese basisscholen kwalitatief goed cultuuronderwijs te bieden.

Cultuureducatie Enschede werkt steeds in vierjarige perioden, die gelijk lopen met de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit‘.

We zitten nu middenin de derde periode (CmK3) waar de centrale doelstelling is: Hoe dragen we zoveel mogelijk bij aan de creatieve en culturele vorming van kinderen in Enschede op een zodanige wijze dat dit structureel binnen- en buitenschools ingebed wordt?

Eén van de middelen die hiertoe dient is het Cultuurmenu. Via het Cultuurmenu komen alle leerlingen uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Enschede in contact met kunst en cultuur. Meer informatie hierover vind je hier. Wil je jouw aanbod ook in het cultuurmenu, dan zijn daar wat regels aan verbonden: We vragen onder andere om een financiële inleg en jouw aanbod moet voldoen aan de procesgerichte didactiek. In de praktijk betekent dit dat je vaak voorbereidende en afsluitende lesbrieven moet schrijven rondom het aanbod dat je zelf geeft.

Ben je geïnteresseerd, neem dan eens contact met ons op. Je mag mailen naar marijke@cultuureducatie-enschede.nl