Amber Bongaerts

Amber kwam naar het netwerkevent over tariefbepalen en kwam op mij gelijk over als een ondernemend en betrokken cultuurmaker met pit. Daar wilde ik graag nader kennis mee maken. Amber heeft een freelancebedrijf genaamd Potvis Produkties. Zij is cultureel producent, staat cultuurmakers zoals kunstenaars of theatermakers praktisch bij in wat deze willen maken of laten zien. Dit betekent dat zij bv de begroting bewaakt, een planning maakt, overnachtingen regelt, locaties zoekt en zorgt draagt dat benodigde materialen aanwezig zijn en op hun plek staan. Het werk is een combinatie van plannen, organiseren en regelen en heel praktisch ervoor zorgen dat dingen gedaan worden die nodig zijn. Het gaat Amber erom dat des event zo goed mogelijk kunnen doen of tonen waar zij voor gemaakt zijn.
Ze wil graag dat Enschede een boeiende, culturele stad wordt waar gezien wordt wat het culturele middenveld te bieden heeft; verdieping, experiment, talent. Ze wil graag haar expertise delen en samenwerken, netwerken en meedenken. Wordt vervolgd denk ik!
Wie moet ik verder echt spreken? Laat het me weten in de comments!
Dank Amber, voor dit energieke gesprek!