Robert Ritmeester van POPsCOOL

Robert vertelt enthousiast over ‘zijn’ muziekschool die door hem is opgericht en wordt bestierd maar die volgens hem eigenlijk meer een collectief is van 25 a 30 zelfstandige muziekdocenten. Bij POPsCOOL wordt lesgegeven aan leerlingen van 8 tot 88 jaar. Er wordt uitgegaan van de vraag van de leerling; een jongere komt bijvoorbeeld met een popsong waarbij deze graag de drumpartij zou willen leren; de docent helpt hierbij en leert via deze weg ook de achterliggende technieken aan. Op deze manier zijn de leerlingen veel gemotiveerder en hebben meer plezier in het muziek maken.  Podiumervaring en bandcoaching zijn ook moglijkheden bij POPsCOOL.
Robert is ondernemend en heeft een goed netwerk in Hengelo en Enschede waaruit regelmatig mooie projecten of samenwerkingen ontstaan. Zo is POPsCOOL bv ook een erkend leerbedrijf en lopen er studenten stage van het MBO en HBO.
Naast het overbrengen van zijn passie voor muziek drumt Robert ook zelf in verschillende bandjes en treedt daarmee op.

Robert is ook lid van de werkgroep van het CultuurNetwerk en houdt zich daar nu o.a bezig met de financien.

Website POPsCOOL