CultuurNetwerk Enschede
versterkt het culturele klimaat in Enschede.

Enschede kent vele culturele partijen die zich dagelijks inzetten om de bewoners een boeiend en gevarieerd cultureel aanbod te bieden. Een belangrijk deel van deze partijen, de professionele, kleine tot middelgrote organisaties maken wij zichtbaarder voor politiek, gemeente, media, publiek, de grote culturele instellingen én heel belangrijk ook voor elkaar. Door het gat te vullen tussen amateurveld en de grote culturele instellingen laten we zien wat Enschede in de volledige breedte en diepte te bieden heeft.

Het netwerk kent een intern- en een extern doel. Het interne doel is het in kaart brengen en vormen van een netwerkverband binnen het middensegment. CultuurNetwerk Enschede verzamelt relevante informatie voor, over en door de betrokken deelnemers en deelt dit via deze website en op de diverse social-media kanalen. Je kunt ons volgen op Facebook, Instagram en LinkedIn en je kunt je aanmelden voor onze informatieve nieuwsbrief. Ook organiseren we diverse netwerk-bijeenkomsten per jaar; deze zijn inspirerend, leerzaam en bieden de mogelijkheid elkaar in een informele setting te ontmoeten. Wij geloven in het faciliteren en stimuleren van serendipiteit.

Voor wie?

CultuurNetwerk Enschede toont, verbindt en ondersteunt het Culturele Middensegment in Enschede. Hoor je hier ook bij? Meld je dan aan!

Je bent een professionele ZZP-er of je vertegenwoordigt een kleine of een middelgrote organisatie die werkt in het culturele veld. Het maken/produceren/lesgeven in of het tonen/ondersteunen/etc van culturele activiteiten staat daarbij voorop. Je beschouwt jezelf hierbij meer als een culturele organisatie dan als een commerciële organisatie.

Heb je een vraag? Schroom dan niet om contact op te nemen.

Het externe doel is het meer zichtbaar worden van het culturele middensegment naar alle betrokken partijen buiten het directe eigen veld. Wij zijn gesprekspartner in verschillende overlegsituaties, zo werken we samen met CultuurCoach Jacintha Blom die vooral het amateurveld bedient, gaan we in gesprek met de grote instellingen die in het Strategisch Cultuurberaad zitten en houden we nauw contact met de gemeente. Ook zijn we geïnteresseerd in samenwerking met meer commerciële partijen. We blijven op de hoogte wat er op cultureel gebied gebeurt in Enschede en delen dit met het netwerk en andersom delen wij ook onze kennis en ervaring met de andere partijen.

Het Culturele Middensegment vult de ruimte tussen amateurveld, grote cultuurinstellingen en de puur commerciële bedrijven. Daarnaast zijn meer netwerken en broedplaatsen in Enschede; wij werken graag samen waar er overlap is en delen kennis en ervaring waar we elkaar aanvullen. We delen graag informatie over hen, je vindt hen op de pagina deelnemers onder de kopjes netwerk of broedplaats. Samen maken we van Enschede een boeiende en bruisende culturele stad.