Privacyverklaring CultuurNetwerk Enschede

CultuurNetwerk Enschede (CNE) gebruikt de persoonsgegevens die zij van u verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt zij zorgvuldig voor het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te infomeren en u op uw rechten te wijzen is deze privacyverklaring opgesteld.

Hoe komt CNE aan uw persoonsgegevens?
Wanneer u zich als bij Stichting CNE aanmeldt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, als gast/deelnemer aanmeldt voor een activiteit, als je zelf informatie op onze website wilt delen (over je organisatie of over een activiteit die je organiseert), of als u zich als donateur aanmeldt vragen wij persoonsgegevens van u. Welke gegevens dat zijn is afhankelijk van uw belangstelling.

Als u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt wordt u gevraagd onderstaande gegevens te verstrekken: Voor – en achternaam, organisatie (indien van toepassing) en Email-adres

Website

Schrijf je je in voor een informatieblok over je culturele organisatie, dan geef je ons je voor-en achternaam, informatie over je beroepspraktijk, website-gegevens en emailadres op. Je levert zelf je informatie en beeldmateriaal aan. Dit beeldmateriaal kunnen wij ook elders op de site gebruiken en we zullen dan aangeven wie de maker is van deze beelden. Je kunt altijd aangeven als je wilt dat wij jouw informatie en beeld veranderen of verwijderen. In alle situaties slaat de website van CNE het IP-adres van de computer op waarmee je contact maakt. Door jouw persoonsgegevens aan CNE te verstrekken geef je toestemming je persoonsgegevens te verwerken voor het doel waarvoor je deze hebt verstrekt.

De website van CultuurNetwerk Enschede draait op WordPress en wij zullen ervoor zorgen dat wij de beveiligingsupdates van dit platform up to date houden.

Waarvoor gebruikt CultuurNetwerk Enschede uw persoonsgegevens?

Indien wij gaan werken met een donateurschap zullen wij uw persoonsgegevens opslaan in onze donateurs-administratie en financiële administratie. Als donateur van CNE draagt u bij aan de financiering van de activiteiten en het in stand houden van onze website. Daarvoor vraagt CNE een jaarlijkse financiële bijdrage. Voor de facturatie vraagt zij uw (mobiele) telefoonnummer, uw email-adres. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of als gast voor een activiteit, heeft zij uw voor- en achternaam en email-adres nodig, om u per mail de nieuwsbrief toe te sturen of om u te benaderen eventueel donateur van CNE te worden.

Hoelang bewaart CNE uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens als donateur of voormalig donateur bewaart CNE zolang als nodig is voor de realisatie van haar doelstellingen. De financiële gegevens en gegevens die nodig zijn voor het opstellen en verzenden van een factuur bewaart CNE zolang als nodig is voor de interne financiële controle, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele wettelijke verplichtingen. Heeft u zich alleen aangemeld voor een nieuwsbrief dan bewaart en verwerkt CNE uw voor- en achternaam met uw emailadres totdat u de toezending van de nieuwsbrief opzegt. In de nieuwsbrief is een mogelijkheid tot opzegging opgenomen.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die CNE van u verwerkt en bewaart. U hebt het recht om deze gegevens te laten corrigeren, over te laten dragen aan een derde en uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien u van deze rechten gebruikt wilt maken, neemt u dan contact op met CNE, via info@cultuurnetwerkenschede.nl

Cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website van CNE te vergroten, maakt zij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij gebruik van onze website geeft u toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacyverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. De cookies op onze site worden gebruikt voor google-analytics

Toestemming nemen en plaatsen van foto’s.

Wanneer u als kunstenaar, deelnemer, donateur of gast een activiteit van CNE bezoekt worden door de organisatoren van de betreffende activiteit foto’s gemaakt. Deze worden geplaatst op onze website, op de social media en eventueel in een nieuwsbrief. Door in te stemmen met deze privacy-verklaring geeft u toestemming dat er mogelijk foto’s van u worden gemaakt. Wanneer u dat niet wenst, kunt u contact met ons opnemen.

Wij maken ook foto’s bij openingen van exposities en evenementen georganiseerd door derden. Wij denken dat er behoefte is aan deze foto’s en daarom delen wij deze. U kunt deze foto’s vinden op Facebook, Instagram, LinkedIn en op onze website. Wij hebben er begrip voor als u het niet prettig vindt om herkenbaar in beeld te komen op ons platform. Herkent u zichzelf op een van de foto’s en wilt u dat liever niet? Geen probleem, neem even contact met ons op, dan verwijderen wij deze foto of wij passen hem zodanig aan dat u niet meer herkenbaar bent.

Onze foto’s kunnen ook (delen van) kunstwerken tonen. Onze intentie is het promoten van uw werk en de culturele sector in Enschede en daarom zullen wij altijd proberen om de naam van de maker(s) bij de foto’s te geven. Maar ook hier geldt: bent u de eigenaar van de rechten op dit werk en wilt u liever niet dat wij dit delen op onze website en/of social media, foldermateriaal etc? Neem contact met ons op en wij passen het aan! 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

CNE verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve wanneer zij hiertoe gevorderd wordt in verband met een wettelijke verplichting of levering van een dienst aan u.
CNE behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien nieuw inzichten worden verkregen om deze in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving of indien aanpassing nodig is in verband met wijziging van de dienstverlening of wijziging van wet- en regelgeving. CNE zal de wijziging dan publiceren op haar website.

Autoriteit Persoonsgegevens

Graag wijst CNE u op uw recht om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt u het recht een klacht te richten tot de bevoegde instantie. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op haar website: www.autoriteitpersoonsgegevens… u vragen over deze privacyverklaring of een klacht over deze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact met ons opnemen. Dit kan via info@cultuurnetwerkenschede.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 november 2022