Cultuurloket DigitALL

Cultuurloket DigitALL ondersteunt theaters, muziekpodia, musea, filmtheaters, festivals en producenten van professionele podiumkunsten, verspreid over het hele land. Zij geven voorrang aan projecten waarbij culturele instellingen samenwerken. Doel is om juist ook kleinere instellingen te ondersteunen. Daarom kunnen instellingen met structurele Rijkssubsidie alleen deelnemen, wanneer zij samenwerken met instellingen die geen structurele exploitatiesubsidie van ministerie of Rijkscultuurfonds ontvangen.

Cultuurloket DigitALL is een loket voor culturele instellingen die hun publieksaanbod of contact met het publiek willen versterken door inzet van digitale technologie. Om het publiek een geweldige ervaring te bieden, om nieuw en meer divers publiek te kunnen bereiken en om het contact met het publiek te versterken. Zij doen dit door het verstrekken van donaties, maar ook door kennisdeling.

Meer informatie vind je op hun website