Elja Foundation

De ELJA Foundation is een nieuw filantropisch fonds dat innovatieve programma’s ontwikkelt met belangrijke culturele organisaties op het terrein van muziek, dans en beeldende kunst, waardoor kinderen en jongeren met verschillende leefwerelden beter worden voorbereid op hun toekomst en meer met elkaar verbonden raken.
Zij ontwikkelen, co-creëren en financieren niet alleen deze programma’s, ze initiëren ook onderzoek en deskundigheidsbevordering middels onze Academy. Zo investeert de ELJA Foundation in nieuwe generaties.

De ELJA Foundation kent vier programmalijnen.
Founder Projects zijn grootse, levensveranderende projecten. Inspiratie, experiment en innovatie staan hierbij centraal.
ELJA Connects: Vernieuwende projecten die in co-creatie met belangrijke partners uit het culturele veld worden ontwikkeld. De nadruk ligt hierbij op verduurzaming en verdieping.
ELJA Fund: Middels een financiële bijdrage ondersteunt de ELJA Foundation goede initiatieven die aansluiten bij het gedachtegoed van de ELJA Foundation.
ELJA Academy: De Foundation initieert onderzoek en deskundigheidsbevordering, op het terrein van Muziek, Dans, Beeldende Kunst en Community building.

De ELJA Foundation biedt de mogelijkheid om via een speeddate, een gesprek van 15 minuten, uw plannen op laagdrempelige manier te toetsen en te onderzoeken of het past om een aanvraag te doen. U maakt kennis met een van de programmamanagers van de ELJA Foundation en kunt uw project of een specifiek onderdeel van uw projectplan bespreken. De speeddate is geheel vrijblijvend en geen voorwaarde voor het indienen van een aanvraag.

Meer informatie vind je via eljafoundation.nl