Subsidie voor creatieve broedplaats

Een creatieve broedplaats is een verzamelplek waar talentvolle creatieven en ondernemers samenkomen. Waar verbinding wordt gelegd tussen kunst, cultuur en technologie. Waar creativiteit, experiment en innovatie voorop staan. En waar kruisbestuivingen en nieuwe concepten het levenslicht zien. ‘Broedplaats’ is een breed begrip. Daarom is besloten de regeling te verdelen in drie onderdelen. Bij alle drie gaat het om de koppeling tussen kunst, cultuur en technologie:

Nieuw Cultureel Programma
Dit zijn programma’s of initiatieven zoals workshops, maakplaatsen en ‘woonkamers’ die technologie en kunst koppelen. Belangrijk: het is voor een breed publiek, dus toegankelijk en laagdrempelig.

Broedplaatsen van Onderop

Dit is een fysieke verzamelplek waar ondernemende talentvolle mensen uit de creatieve industrie samenkomen of een werkruimte hebben. Denk aan kunstenaars, game developers, VJ’s en vormgevers. Ze komen samen op een plek voor creatieve, experimentele initiatieven, voor bundeling van krachten, kruisbestuivingen en nieuwe concepten. Zo’n broedplaats ontstaat ‘van onderop’.

Innovatieve projecten

Dit is een innovatief project, gestart door ‘gevestigde’ Twentse ondernemers in samenwerking met creatieve en technologische talenten. Waarbij de innovatiekracht en kennis in de regio verder groeit.

Voorwaarden

  • de activiteiten leggen een koppeling tussen kunst, cultuur én technologie;
  • de activiteiten worden uitgevoerd in de regio Twente;
  • de kosten van de activiteiten van de onderdelen ‘nieuw cultureel programma’ en ‘broedplaatsen van onderop’ worden voor tenminste 20% gedekt uit financiële middelen van de subsidieontvanger of van derden;
  • de kosten van de activiteiten van het onderdeel ‘innovatieve projecten’ worden voor tenminste 50% gedekt uit financiële middelen van de subsidieontvanger of van derden;
  • aanvragers van een subsidie voor het onderdeel ‘broedplaatsen van onderop’ worden bij het oprichten of verder ontwikkelen van de creatieve broedplaats begeleid door een mentor die de subsidieontvanger ondersteunt bij de leer- en ontwikkelpunten die in het projectplan zijn benoemd;
  • de activiteiten worden uiterlijk 30 september 2025 afgerond.