Subsidie voor evenementen

Organiseer je een evenement dat waardevol is voor de inwoners of stad Enschede, dan kun je misschien subsidie krijgen voor uw evenement.
Op dit moment werkt gemeente Enschede aan een nieuw evenementen beleid. Zolang er nog geen nieuwe verordening is geldt in 2023 nog de oude regelgeving. Subsidieaanvragen dienen binnen te zijn voor 1 oktober 2023.

Aanvragen voor een evenementen subsidie worden gedaan via een digitaal aanvraagformulier via de website van de gemeente. In dit digitale aanvraagformulier wordt alle algemene informatie uitgevraagd en alles wat nodig is voor de technische toetsing (zie website onder kopje ‘wat u moet weten’). Daarnaast moet er een activiteitenplan en een begroting aangeleverd worden. Deze twee documenten dienen in speciaal daarvoor opgestelde formats aangeleverd te worden. Dit formulier en deze documenten staan vanaf half augustus op de website.
Alle aanvragen die voor 1 oktober 2023 worden ingediend en vervolgens door de technische toetsing komen, worden inhoudelijk getoetst door een speciaal hiervoor samengestelde toetsingscommissie.
Deze toetsing verloopt aan de hand van een beoordelingsschema. Er wordt op 4 onderdelen getoetst: Enschede op de Kaart, Maatschappelijke Waarde, Professionele Bedrijfsvoering en Toekomstbestendig.

Link naar website gemeente