Subsidies Culturele activiteiten

Je kunt subsidie aanvragen als je eenmalig een culturele activiteit organiseert die vernieuwend en onderscheidend is. Een aanvraag voor subsidie moet minimaal 8 weken voor de start van de activiteit indiend worden. Wij behandelen subsidieaanvragen naar volgorde van binnenkomst. We hebben namelijk een beperkt subsidiebudget. Als u plannen heeft dien de aanvraag dan snel en goed uitgewerkt in. Op basis van uw aanvraag gaan we met u in gesprek. Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen, tot het subsidieplafond is bereikt. De regeling bestaat uit verschillende hoofdstukken.

Doel: stimuleren van vernieuwende culturele initiatieven met een laagdrempelig publieksbereik door (semi-) professionele culturele organisaties.

Bijvoorbeeld: Samenwerkingsproject met andere culturele organisatie, ontwikkeling culturele ondernemersvaardigheden, samenwerkingsproject met amateurkunsten-organisatie. Maximaal aan te vragen bedrag: €10.000 per project

NIEUWE CULTURELE INITIATIEVEN
Doel: culturele activiteiten mogelijk maken die door hun aard, karakter of organisatie niet vallen binnen de andere hoofdstukken.
Bijvoorbeeld: Mural/street art route/ Literair festival/ Muziek safari
Maximaal aan te vragen bedrag: €12.500 per project/activiteit

BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING
Doel: het mogelijk maken van presentaties en performances door Enschedese beeldende kunstenaars, kunstinstellingen en kunstenaars- initiatieven en daarmee het ondersteunen van netwerk, talentontwikkeling en het bevorderen van ondernemerschap.
Bijvoorbeeld: Spoken art route, promotie van activiteiten, opzetten van website/platform, Kunstexpositie
Maximaal aan te vragen bedrag: €10.000 per activiteit

ENSCHEDESE STUDENTENSTAD
Doel: Enschede als aantrekkelijke studentenstad op de kaart zetten. Bijvoorbeeld met activiteiten op het snijvlak van cultuur, spel, wetenschap en podiumkunsten.
Bijvoorbeeld: Studentenfestival, kunstroute door studenten
Maximaal aan te vragen bedrag: € 3.000 per activiteit

Website gemeente