Op creatieve wijze bijdragen aan bewustwording Enschedese ambtenaren

Van 21 โ€“ 24 oktober organiseert Gemeente Enschede een themaweek voor alle medewerkers van de gemeente Enschede. Dit doen ze om samen het gesprek te voeren over Open Enschede. Wat betekent dit voor de manier waarop zij ons werk doen. Wat moeten ze veranderen en wat hebben ze daarvoor nodig? Ze organiseren daarvoor verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld een lunch waarbij ambtenaren in gesprek gaan met raadsleden en burgemeester en wethouders over de samenwerking tussen bestuur en ambtenaren. Ook worden er workshops georganiseerd over bijvoorbeeld servicenormen of mediation en gaan we de wijk in om met inwoners in gesprek te gaan over de rol en werkwijze van de gemeente.

Oproep aan achterban Cultuurnetwerk

Gemeente Enschede wil graag een partij uit het cultuurnetwerk Enschede de ruimte geven een bijdrage te leveren aan deze Open week. De invulling staat open, als het maar prikkelend en interactief is. En de activiteit moet bijdragen aan de bewustwording van onze medewerkers.

Heb je hiervoor een goed idee geef dit dan uiterlijk 1 juli per mail door aan de programmamanager Open Enschede, Janet Oosterhof (j.oosterhof-scholtenlinde@enschede.nl).

In de bijlage vind je uitgebreide informatie over de bedoeling en opzet van deze week. Ook staat daarin hoe u mee kunt doen. Gemeente Enschede is erg benieuwd naar jouw idee en hopen je te mogen uitnodigen voor de pitch.